Language:
Adams Musical Instruments - Together in Music
News

Marc Clout en de Adams beleving

05 September 2018

Niet geheel zonder reden heeft zijn vrouw hem weleens gekscherend gevraagd met wie Marc Clout eigenlijk getrouwd is: met haar of met de muziek? Muziek vormt de levensader voor het kersverse hoofd van de sales van Adams Musical Instruments. Zelf spreekt Marc van een spreekwoordelijke snoepwinkel als hij het heeft over de uitgebreide winkelruimte waaraan hij vanaf april de leiding geeft. Marc Clout (52) voelt zich volledig op zijn plaats in de veelvormige klankenwereld van Adams in Ittervoort. ,,Hier komen veel lijnen uit mijn leven samen. Ik ben dan ook blij om samen met het team ambitieuze stappen te zetten. Het wordt zaak dat we klanten gaan vinden die nu nog niet van ons afweten.” Als het aan Marc Clout ligt is het hoog tijd voor nóg meer tromgeroffel en trompetgeschal.

Tekst: Ludo Diels / Foto's: kim Roufs

Klein koper is zijn grote passie. De cornet, trompet en bugel zijn Marc Clout op het lijf geschreven. Het zijn de instrumenten die in de loop van zijn leven de muzikale revue passeren. En dat al heel lang. Want al als luierbroekje zat hij vaker bij zijn vader op schoot als deze aan het repeteren was. Muziek heeft hem nooit meer losgelaten. ,,Ik ben nooit zo’n sportman geweest. Voor mij vormt de muziek een constante waarde in mijn leven. Ik ben wel fanatiek als een soort sportman. Van een goede repetitie bij een vereniging kan ik echt genieten. Het geeft een geweldig gevoel als je weet dat een orkest met vereende kracht werkt om vooruitgang te boeken. De onderlinge verbondenheid van orkestleden met dirigent én muziek is inspirerend. We werken samen aan één doel. Die saamhorigheid is magisch.”

Autobranche en emotie

Na zijn havo en militaire dienstplicht ging hij tijdelijk bij de PTT werken. Zijn korte uitstap naar de accountancy bleek niet zo zijn ding. Pas als hij uiteindelijk landt in de autobranche komt zijn commerciële talent tot wasdom. Hij klimt op tot vestigingsmanager en blijft deze sector dertig jaar trouw. ,,Het werk in de autobranche komt mij zeker van pas in mijn huidige functie. Ik heb er geleerd mijn commerciële vaardigheden te ontwikkelen. Een trompet is weliswaar iets anders dan een Toyota, maar ze kunnen ons allebei op hun manier in beweging brengen, ons vervoeren. Bij Adams verkoop ik ook een product dat met emotie is omgeven. Ook heb ik geleerd om leiding te geven aan een team.”

Het telefoontje van directeur Frans Swinkels van Adams kwam als een donderslag bij heldere hemel. ,,Ik ken Frans uit mijn militaire diensttijd bij het Fanfarekorps der Genie. Daarna hadden we een paar keer vluchtig contact. Natuurlijk wist hij dat ik affiniteit had met muziek. Die combinatie tussen mijn muzikale hart en mijn commerciële instinct heeft met zekerheid de doorslag gegeven om mij voor deze fantastische job te vragen.”

Ambitie en knowhow

In het huidige tijdsgewricht waarin e-commerce niet meer te stuiten lijkt, hebben fysieke winkelruimtes het zwaar. Toch denkt Marc dat hij erin zal slagen om met de winkelruimte te groeien. ,,Ambitie hebben is voor een muzikant even belangrijk als voor een bedrijf. Wie wil groeien moet ambitie tonen en ervoor gaan. Ik kan niet ontkennen dat de tijden moeilijk zijn. Er is zeker in Limburg sprake van krimp in bevolkingsaantallen. Die ontwikkeling gaat dan ook zeker niet voorbij aan de muziekverenigingen die Limburg traditioneel rijk is. Het gemeenschapsleven kleurt langzaam grijs. De jeugd heeft bovendien meer keuze aan vrijetijdsbesteding dan ik vroeger had. Veel muziekverenigingen hebben het zwaar te verduren en de subsidies voor veel orkesten staan ook vaak op de tocht. Maar ik geloof niet dat het helpt om bij de pakken te blijven neerzitten.
Proactief zijn, daar komt het op aan. Wij zullen nog meer naar buiten moeten treden om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar fanfares en harmonieën die op tal van gebieden hulp kunnen gebruiken. Je moet dan denken aan het onderhoud van instrumenten of het uitvoeren van reparaties. Adams bezit veel knowhow. We willen nieuwe doelgroepen aanboren.”

Maatschappelijk verantwoord, Limburgs én internationaal

Adams draagt de karaktereigenschappen van een trots familiebedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in zijn vaandel voert. Het verlenen van medewerking aan bijvoorbeeld het DOOR-project waarbij de Provincie Limburg muziekonderwijs voor leerlingen op het primair en secundair onderwijs actief ondersteunt, toont de betrokkenheid van Adams bij sociaal-maatschappelijke thema’s. Dat doet Adams uit een diepe overtuiging dat muziek belangrijk is in het leven van een mens in de gemeenschap. We willen een fundament leggen voor de toekomst.”

Een zekere missiedrang drijft Adams. ,,Ik geloof dat Adams ook gekenmerkt wordt als een écht Limburgs bedrijf. Limburg is immers dé blaasmuziekprovincie van Nederland. We ademen hier als het ware blaasmuziek. Muziek en gastvrijheid gaan hand in hand. Maar Limburg is, gezien de ligging, ook de meest internationale provincie van Nederland. Die combinatie tussen het klassieke Limburgse gevoel en een internationale oriëntering typeert de sfeer bij Adams, denk ik. Dit is een plek waar mensen graag naartoe komen. Er zijn mensen die honderden kilometers rijden om bij Adams een instrument te kopen of te laten onderhousen. Men wil graag bij de “familie” horen. Adams is een gevoel.”


Beleving

Het sleutelwoord in de winkel is ‘beleving’. Er zijn maar weinig locaties waar je zoveel keuze aan instrumenten hebt. ,,Een instrument kopen is maatwerk, het moet je passen als een paar schoenen. Onze medewerkers begeleiden een aankoop. Vakmanschap en kwaliteit, daar draait het om. En dat zijn eigenschappen waarvoor je toch echt naar onze winkel moet komen. De sfeer waarin zowel de instrumenten worden gepresenteerd als waarin je ze kunt testen is van belang. We willen de komende tijd gaan werken aan een experience center waarbij je de ambiance van het bedrijf écht kunt proeven in de vorm van een soort mini factory tour. Je koopt bij ons immers geen muziekinstrument, maar een Adams.”

Muziek vormt de rode draad in het leven van Marc Clout. Hij repeteert wekelijks met zijn eigen vereniging Brass Band Merum, en ook valt hij regelmatig ergens in, waardoor hij soms wel 4 avonden per week onderweg is voor de muziek. Een volle muzikale week. Ontspannen buiten de muziek doet hij op zijn tourmotor of wandelend met zijn drie honden. Maar de muziek is en blijft -samen met zijn vrouw en twee kinderen- toch zijn grote liefde.