Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Vera Baadjou

Vera Baadjou is revalidatiearts gespecialiseerd in de behandeling van musici met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Vera werkt voor RAP (Revalideren, Activeren, Participeren), een kleinschalige revalidatiepraktijk met locaties in Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Maasbracht. RAP is er voor mensen die als gevolg van een ziekte, aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Vera promoveerde in 2018 op het onderwerp: “Prevention of musculoskeletal complaints in musicians”. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek met als doel gezondheid van musici te verbeteren, dat doet zij in een team van internationale onderzoekers. Daarnaast draagt zij haar specifieke kennis over de gezondheid van musici regelmatig uit op workshops en dergelijke.  Vera is lid van de Nederlandse Vereniging van Dans- en Muziekgeneeskunde. Vera speelt zelf bugel in de fanfare van Schin op Geul.

Musici zijn topsporters die constant zowel lichamelijk als geestelijk een topprestatie moeten leveren. Veelvoorkomende klachten zijn pijn, tintelingen, doofheid of een verminderde controle over spieren. Meest voorkomend zijn klachten van arm, nek, schouders en rug. Vera zal tijdens het festival een lezing verzorgen gericht op de biologie van het  spelen: hoe is de lichaamsbelasting? Welke spieren gebruik je en wat is het belang van houding, hand positie, etc? Wat is de huidige stand van de wetenschap wat betreft gezond musiceren? Wat kun je preventief doen om klachten te voorkomen?