Adams Musical Instruments

Experience the Sound of Quality

Adams musical Instruments, nhà sản xút và kinh doanh nhạc cụ hàng đ̀u th́ giới cho nhạc cng chuyn nghịp và bán chuyn nghịp.

Adams Musical Instruments

Adams Representative

Le Rich Co, LTD.
116 đường 10, KDC Phong Phú
Bình Chánh, H̀ Chí Minh
M: 0907635278 0907575633
E: dung.le@adams.nl
www.adams.vn

References

Dn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam
The Vietnam National Symphony Orchestra

Nh Ht Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thnh Phố Hồ Ch Minh
Ho Chi Minh City Ballet Symphony Orchestra and Opera

Dàn nhạc Ḅ Tư Ḷnh Cảnh Sát Cơ Đ̣ng Hà Ṇi

Trường ại Học Vn Ha Nghệ Thuật Qun ội
Military University of Arts & Culture

Nh Ht Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
Vietnam National Opera Ballet

Học Vịn m Nhạc Hú
Hue Academy of Music

Nhạc vịn H̀ Chí Minh
Ho Chi Minh Conservatory of Music  • NEW! German Classic Timpani The Adams German Classic Timpani are made for the new generation of timpani players with a traditional Berlin sound in m...Musiker


  • Denis Petrunin Mr. Petrunin's percussive activity covers solo, chamber, and orchestra areas. He has appeared at Carnegie, Avery Fishe...

  • Sacramento Mandarins In February 1963, Roy Wong, Frank Lim, Thomas Fong, and Yuk Fong met to discuss the possibility of forming a drum and bu...

  • So Percussion Group So is: Eric Beach, Josh Quillen, Adam Sliwinski, and Jason Treuting Since 1999, So Percussion has been creating music...