Adams Musical Instruments

Knh gửi Qu Khch hng,

Nhạc cụ Adams, Adams Musical Instruments l một trong những nh sản xuất nhạc cụ hng đầu thế giới về  bộ g v kn đồng. Trong cc bộ sưu tập, qu khch sẽ tm thấy tất cả thng tin về cc dng sản phẩm hiện c của nhạc cụ Adams.

Chng ti, Le Rich Co, Ltd., rất tự ho đ được nhạc cụ Adams chỉ định l nh đại diện chnh thức tại Việt Nam từ năm 2010, với nhiều kinh nghiệm tư vấn v cung cấp nhạc cụ cho thị trường Việt Nam.

Thng tin Le Rich Co, Ltd.,

Địa chỉ : 116 Đường số 10, KDC Phong Ph, Ấp 5, x Phong Ph, huyện Bnh Chnh, TP. Hồ Ch Minh, Việt Nam.

+84 - 28 66854883 - +84 - 907635278 - +84 975584851

lerichco@icloud.com - www.adams-music.com.vn

Adams-music.com.vn

Từ năm 2010, chng ti đ cung cấp dịch vụ cho cc tổ chức đo tạo v biểu diễn tại Việt Nam như cc học viện m nhạc, cc trường quốc tế, những dn nhạc giao hưởng , dn nhạc của qun đội,...

Ngoi những nhạc cụ của Adams sản xuất, 100% xuất xứ từ H Lan, chng ti cn nhận đặt hng cho ton danh sch nhạc cụ thuộc trang web bn lẻ Adams www.adams-shop.nl. Khch hng từ Việt Nam c thể thực hiện đơn hng thng qua chng ti, với cam kết chất lượng dịch vụ tốt nhất bao gồm vận chuyển, quản l, thủ tục hải quan, v bảo hnh.

Chng ti lun hn hạnh được phục vụ v sẵn sng giải đp mọi thắc mắc của Qu khch.

Trn trọng,

Dung Le

Đại diện nhạc cụ Adams tại Việt Nam
DANH SCH QU KHCH HNG TẠI VIỆT NAM

DN NHẠC GIAO HƯỠNG VIỆT NAM
The Vietnam National Symphony Orchestra

NH HT GIAO HƯỠNG NHẠC VŨ KỊCH THNH PHỐ HỒ CH MINH
Ho Chi Minh City Ballet Symphony Orchestra and Opera

DÀN NHẠC Ḅ TƯ ḶNH CẢNH SÁT CƠ Đ̣NG HÀ ṆI

TRƯỜNG ẠI HỌC VN HA NGHỆ THUẬT QUN ỘI
Military University of Arts & Culture

NH HT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM
Vietnam National Opera Ballet

HỌC VỊN M NHẠC H NỘI
Ha Noi Academy of Music

HỌC VỊN M NHẠC HÚ
Hue Academy of Music

NHẠC VỊN H̀ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Conservatory of Music


Knstler


  • Vivi Vassileva The 'percussion princess as called by the press, belongs to one of the most interesting classical soloists of her gener...


  • Seung Myeong Oh Seung Myeong Oh is Principal Timpanist of the Jeju Philharmonic Orchestra, member of the Percussion Group 4 plus (Korea)...