Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Flute History in 7 Flutes

Vrijdag 21 april 2023 | 15:30 - 16:30 | Demo hal

Een boeiende concert-presentatie!

Aan de hand van 7 historische en moderne dwarsfluiten belicht Katja Pitelina in deze concert-presentatie de geschiedenis van de dwarsfluit.

Katja laat horen hoe de instrumenten klinken, wat de klankmogelijkheden zijn, hoe hun specifieke klankkarakters zijn en hoe componisten door de eeuwen heen hun repertoire voor fluit daarop hebben afgestemd. In deze concert/lezing geeft Katja een algemeen overzicht en belicht zij de oorsprong van de dwarsfluit, zijn verschillende verschijningsvormen, vanaf het midden van de vijftiende eeuw: het repertoire, en de stijlkenmerken van de verschillende periodes: de Renaissance, de Barok, de Klassieke periode, de Romantiek, de twintigste en een-en-twintigste eeuw.

Katja vertelt ook in welke ruimtes fluitmuziek oorspronkelijk klonk en in welke culturele contexten. Van hof, tot salon en openbare concertzaal. Ruimtes die steeds groter werden en die vroegen om instrumenten met een steeds groter volume, waar fluitbouwers hun instrumenten op hebben aangepast, en componisten weer hun werken op hebben afgestemd. Alles hangt met elkaar samen. U hoort werken voor fluit solo van Hotteterre, Telemann, Mozart, Kuhlau, Briccialdi, Debussy, Bozza en Vasks op historische instrumenten waarvoor de componisten schreven.

Katja Pitelina
Lees meer
Menu