Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Valerie Tillie

Wie is Valerie Tillie? Valerie Tillie is oefentherapeute Cesar binnen Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg.

ABC-Tilburg is een kleinschalig centrum voor paramedische en alternatieve zorg. Ons centrum biedt naast oefentherapie, stemtherapie, Body Stress Release, psychomotorische kindertherapie, BARRS en psycho-sociale counseling.

Als oefentherapeute is ze sinds 2002 gespecialiseerd in het behandelen van musici en complexe RSI-klachten. Haar passie is in haar werk terug te vinden. Ze vindt heerlijk om het beste uit iemand te halen en daarbij alle mogelijkheden volop te kunnen benutten en kansen te creëren die nog onberoerd zijn gebleven. In de behandeling wordt er gekeken naar de combinatie van houding & beweging, motoriek en gedrag. Deze factoren hebben continue invloed op elkaar. Haar kijk is naar het gehele lichaam en de psyche.

Ze verzorgt daarnaast ook de lessen Body and Mind bij AMPA/Conservatorium Tilburg en de Young Musicians Academy. Bovenstaande factoren worden ook in de lessen en workshops doorgenomen.