Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Het inspelen van een riet

Over het inspelen van een riet zijn er veel verschillende meningen en technieken die gebruikt worden. Hieronder staat een methode die door verschillende professionele artiesten gebruikt wordt om een rietje net iets langer mee te laten gaan. Natuurlijk hebben mensen niet altijd een keus en moet af en toe een rietje uit het doosje meteen bespeeld worden.

Een aantal muzikanten gebruikt een stuk printerpapier om het rietje nog net iets gladder te schuren. Pak hiervoor een halve A4 pagina en zonder druk te zetten maak je met de platte kant van het riet cirkeltjes over het papier. Zorg ervoor dat het papier op een vlak oppervlak ligt, zoals een glasplaat of een glad keukenblad. Verder mag het papier niet kreuken. Leg daarna het riet op het vlakke oppervlak en gebruik de andere kant van het papier om voorzichtig de vamp van het riet op te schuren. Dit kan fout gaan, waardoor het mogelijk is dat het riet splijt en dus niet meer bruikbaar is. Let hier dus heel goed mee op!

Na het riet opgeschuurd te hebben wordt meestal aangeraden om een riet de eerste keer vochtig te maken met water en niet met speeksel. Dit om ervoor te zorgen dat het riet goed en gelijkmatig vochtig wordt nadat het lang in een verpakking heeft gezeten. Een paar minuutjes in een glas water is voldoende om het riet goed vochtig te krijgen. 

Daarna kan je het een keer bespelen om te kijken in welke categorie het riet valt. Is het riet geschikt voor een concert, voor een repetitie of kan je het beter als oefenriet bewaren?

Bekijk hier ons aanbod rietjes